داستان ها  

ساخت منظر برای آسایشگاه بانوان سالمند

در جریان این پروژه اتفاق های خیلی خوبی افتاد که به بعضی هاش در گزارش قبلی اشاره کردیم. اما علاوه بر اون، اطلاعات و ویدئوی مربوط به این پروژه ده ها بار بازنشر و حدود ۱۰ هزار بار دیده شد که علاوه بر اینکه تلنگری بود برای یه نگاه دوباره به مقوله سالمندی، بازخوردهای خیلی خوبی رو هم به همراه داشت؛ طراحان و معماران زیادی اظهار تمایل کردن که در این پروژه مشارکت کنن؛ آدمهای زیادی بهمون گفتن که امیدوار هستن این اقدام برای سایر آسایشگاه ها هم انجام بشه و محیط آسایشگاه های سالمندان به محیط دلپذیرتری تبدیل بشه. بعضی ها هم البته از وضعیت نامناسب آسایشگاه ها شکایت کرده بودن و خواستار رسیدگی بیشتر به وضعیت سالمندان شده بودن.

خیلی ها هم، مثل خود ما، با دقت بیشتری نگاه کردند به صورت پدرها و مادرهاشون و به چین و چروک هایی که گذر زمان بر چهره اشون نشونده و توی ذهنشون خاطرات زیبایی که والدینشون براشون ساخته بودند رو مرور کردن و به خودشون قول دادن همونطور که پدر و مادرشون کودکی رو براشون پر از لحظات شاد کردند اونها هم میانسالی رو برای اونها پر از لحظات شاد کنند و برای روزهای سالمندی اشون در حد توانشون محیط بهتری بسازند؛ محیطی زیباتر و سبزتر که سالمندی رو براشون به زمانی برای فراغت و آرامش تبدیل کنه.

3.0
Last Modified: Wednesday 12 July 2017 11:01
Related Articles: خرید لباس و وسایل گرمایشی برای خانواده های مادرسرپرست و کودکان
سالمندان

هیچ کامنتی ثبت نگردیده است

کامنت خود را بگذارید ...

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد