پروژه ها  

گروه مالی و اقتصادی درخشان سرمایه آرین

گروه مالی و اقتصادی درخشان سرمایه آرین در راستای اهداف ترسیمی خود و بر اساس نیازسنجی مشتریان در بخشهای مختلف نسبت به سرمایه گذاری و ارائه ابزارهای لازم در جهت برآورده نمودن نیازهای فعالان اقتصادی اقدام مینماید.

about2

  • شبکه تامین مالی همگانی آرین، ARICFUND
  • شبکه تامین تنبل باشی
  • فروشکاه زنجیره ای آرین پلاس
  • سیستم مشاوران املاک آرین پلازا