معرفی  

گروه مالی و اقتصادی درخشان سرمايه آرين (سهامی خاص) در سال 1392 تحت شماره 442589 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و فعالیت اصلی آن انجام فعالیتهای اقتصادی، مطالعاتی، مشاوره ای و بازاریابی (غیر هرمی و غیرشبکه ای) از طریق سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها، پروژه ها و طرح های صنعتی، تولیدی، ساختمانی، پیمانکاری، خدماتی، بازرگانی و سرمایه گذاری بمنظور ایجاد، راه اندازی، اصلاح و توسعه واحدهای مزبور در داخل و خارج کشور، تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری و ارائه خدمات مشاوره ای و مدیریتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی میباشد.


چشم انداز ارزش ها خدمات