> > >

گروه مالی و اقتصادی درخشان سرمايه آرين

گروه مالی و اقتصادی درخشان سرمايه آرين با هدف توسعه بسترهای کاربردی در جهت تعامل کاراتر و موثرتر عوامل زنجیره ارزش کسب و کارهای مختلف ایجاد شده است. اين شركت با ساختاري پويا و دانش بنيان، به دنبال تسهیل دسترسی صاحبان کسب و کارها، کارآفرینان، تولیدکنندگان و سرمایه­گذاران به نیروی انسانی، سرمایه، کالا، خدمات و فرصتهای سرمایه­گذاری میباشد. درخشان سرمايه آرين با شناسایی خلاهای تجاری، مالی و سرمایه­گذاری، نسبت به مدلسازی نیازهای مختلف اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و با اصلاح ساختار فرایندها و فعالیتهای زنجیره های مختلف، راهکارهای کاربردی همگانی را با هدف رشد درآمدی و پایداری اقتصادی ارائه می­نماید.

main-website-preview


آخرین اخبار درخشان سرمایه